Ämnen
Kommunal kravverksamhet i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-567-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-567-7
Utgivningsdag:2017-10-02

Kommunal kravverksamhet

Handbok om kravhantering i kommuner och landsting
Info:
Ett hjälpmedel i kommunernas dagliga kravverksamhet.
0 kr
Artnr:
7585-567-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Se, förstå och förändra
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som upp...