Ämnen
Kommunal IT i samverkan : juridiska förutsättningar för olika samverkansformer i gruppen Digitalisering hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-052-5)
ISBN-nummer: 91-7164-052-5
Utgivningsdag: 2005-06-22

Kommunal IT i samverkan : juridiska förutsättningar för olika samverkansformer

Info:

Bredbandsutbyggnad med statliga stödmedel har inneburit att kommuner tagit på sig ett ansvar för IT-infrastruktur och i vissa fall även för drift och underhåll. Detta innebär en avsevärd förändring av kommunernas roll och arbetssätt som ställer behovet och värdet av samverkan med både offentliga och privata aktörer i fokus.

I denna skrift belyses de juridiska förutsättningarna för samverkan kring IT, främst utifrån de perspektiv som bredbandsutbyggnaden respektive arbetet med e-förvaltning ger. Samverkan inom kommunal sektor sker idag kring många andra frågor än IT och skriften är naturligtvis tillämplig även i dessa sammanhang.

Det framförs i den allmänna debatten då och då att regelverket inte stödjer utan rent av hindrar kommuner och landsting att samverka som dom skulle vilja. Detta brukar följas av krav på förändringar. Även om vi i denna skrift valt att inte problematisera alltför mycket, så menar vi att det krävs både kunskap om nuvarande regelverk och förståelse för de nya förutsättningar som IT-utvecklingen ger för att föra en aktiv debatt kring behovet av att anpassa regelverk till nya samhälleliga förutsättningar. Vi hoppas att vi med denna skrift kan underlätta dialogen mellan företrädare för juridisk expertis och företrädare för olika IT-kunskaper för att hitta nya vägar för verksamhetsutveckling genom samverkan.

Artnr:
7164-052-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr