Ämnen
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-690-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-690-3

Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Info:
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag använder för sin affärs­redo­visning. ;
Kontoplanen har anpassats efter den kommunala redo­vis­nings­lagen och efter de uppgifter om externredovisning som efterfrågas i scb:s räkenskapssammandrag för kommuner.
 
Jämfört med den tidigare kontoplanen Kommun-Bas05 görs nu ett antal strukturella förändringar. Det har funnits ett antal tillämpningsproblem i tidigare versioner som vi nu försöker hitta bättre lösningar på. Vi har även gjort förtydliganden av befintliga konton och anpassningar till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Kontoplanens huvudstruktur i kontoklasser är dock oför­änd­rad.

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i scb:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med denna kontoplan som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna kommunen.

”Både Kommun-Bas 13 och den nya Kommun-Bas 19 finns tillgängliga för nedladdning hosSKL:
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning/kommunbas.24254.html

Under slutet av 2019 kommer en tryckt Kommun-Bas 19 att finnas tillgänglig för beställning och nedladdning här.”

Artnr:
7164-690-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...