Ämnen
Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-690-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-690-3

Kommun-Bas 13 - en normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Info:
Kommun-Bas 13 grundar sig till viss del på de bas-standardkonto­planer som företag använder för sin affärs­redo­visning. ;
Kontoplanen har anpassats efter den kommunala redo­vis­nings­lagen och efter de uppgifter om externredovisning som efterfrågas i scb:s räkenskapssammandrag för kommuner.
 
Jämfört med den tidigare kontoplanen Kommun-Bas05 görs nu ett antal strukturella förändringar. Det har funnits ett antal tillämpningsproblem i tidigare versioner som vi nu försöker hitta bättre lösningar på. Vi har även gjort förtydliganden av befintliga konton och anpassningar till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Kontoplanens huvudstruktur i kontoklasser är dock oför­änd­rad.

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i scb:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för kommuner. Avsikten är att kommuner med denna kontoplan som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna kommunen.

OBS!
Kontoplanen är slutsåld

Artnr:
7164-690-3
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...