Ämnen
Kartläggning av utvecklingsresurser i stat, landsting/regioner och kommuner : inriktning mot kunskapsstyrning i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5162)
Utgivningsdag: 2008-12-30

Kartläggning av utvecklingsresurser i stat, landsting/regioner och kommuner : inriktning mot kunskapsstyrning

Info:

Vård och omsorgssektorns möjligheter att möta befolkningens behov förbättras ständigt men för att säkerställa att tjänsterna bedrivs effektivt och med hög kvalitet krävs att aktörerna har tillgång till ny information och kunskap. En förutsättning för att uppnå en kunskapsbaserad/evidensbaserad vård och omsorg är att verksamheterna snabbare kan ta tillvara ny kunskap och omsätta den till handling – att gå från kunskap till praktik.

Målet med rapporten är att ge en översiktlig bild av det samlade utvecklingsarbetet som pågår hos huvudmännen med inriktning mot att förbättra kunskapsstyrningen och ge förslag till fortsatt arbete. Förhoppningen är att den blir föremål för inspirerande diskussioner om hur landsting och kommuner tillsammans kan stärka sitt strategiska utvecklingsarbete i syftet att ge patienter och brukare en god vård och omsorg.

Artnr:
5162
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr