Ämnen
Kartläggning av leveranstrafik i tätort i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-362-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-362-8
Utgivningsdag: 2015-12-18

Kartläggning av leveranstrafik i tätort

Info:
En effektiv leveranstrafik bidrar till tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och minskade luftföroreningar, bullernivåer och inte minst kostnader. Samtidigt finns begränsad samlad information om hur olika kartläggningar och mätningar av leveranstrafik inom en kommun kan genomföras.

Denna handbok är till för dig som vill komma igång med gods- och leverantrafikarbetet. Skriften sammanfattar olika möjligheter till insamling av information om leveranstrafiken.
0 kr
Artnr:
7585-362-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...