Ämnen
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken? i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-900-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-900-3
Utgivningsdag:2013-03-11
Serie:Sveriges Viktigaste Jobb

Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?

Info:

Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning genomförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med undersökningen är att kartlägga ungdomars syn på välfärdssektorn och de jobb som finns där. Enkäten har besvarats av 1 500 ungdomar mellan 15 och 24 år. Den generationsväxling som vi står inför gör unga till en viktig målgrupp när välfärdssektorn fram till 2019 behöver anställa 420 000 nya medarbetare.

Sveriges Viktigaste Jobb ska bidra till att öka kunskapen om jobben i välfärdssektorn och diskutera de arbetsgivarutmaningar som kommuner och landsting står inför. Den här rapporten ingår i det arbetet.

100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-900-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idr...
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 bliv...
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Sv...
80 kr
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
100 kr
Andra har också visat intresse för:
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Sv...
80 kr
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
Sveriges viktigaste chefsjobb
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva för&#...
50 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...