Ämnen
Jämlik vård och hälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-335-2)
Jämlik vård och hälsa
ISBN-nummer:978-91-7585-335-2
Utgivningsdag:2016-07-06

Jämlik vård och hälsa

Info:
Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov. Inom SKL pågår arbeten inom olika områden för en mer jämlik vård och hälsa. Det handlar om metodstöd i form av öppna jämförelser, framtagande av kunskapsunderlag så att den vård som bedrivs ska baseras på samma kunskap, framtagande av riktlinjer. Det handlar också om att möta individens behov och om att göra olika.
0 kr
Artnr:
7585-335-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...