Ämnen
Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-725-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-725-1
Utgivningsdag:2019-05-16

Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård

Benchmark av vården vid ångest - förstämnings- och psykotiska sjukdomar
Info:
Rapporten innehåller jämförelser av kostnader och kvalitet inom specialiserad psykiatrisk vård och är en del i en serie benchmark-rapporter med utgångspunkt i databasen Kostnad Per Patient (KPP). Vården vid fyra diagnosgrupper har varit i fokus; unipolär depression, bipolära sjukdomar, ångest och psykotiska sjukdomar. Kostnaderna för vården av dessa sjukdomsgrupper skiljer sig i många fall betydligt mellan regionerna. Tillgänglig data av kostnader och kvalitet har därför ställts samman och analyserats regionalt och ett urval av de regionala analyserna finns återgivna här. Denna data tillsammans med de regionala analyserna ger bilden av att hög vårdkvalitet oftast inte innebär högre kostnader
0 kr
Artnr:
7585-725-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...