Ämnen
Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-725-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-725-1
Utgivningsdag: 2019-05-16

Jämförelse av kostnader inom specialiserad psykiatrisk vård

Benchmark av vården vid ångest - förstämnings- och psykotiska sjukdomar
Info:
Rapporten innehåller jämförelser av kostnader och kvalitet inom specialiserad psykiatrisk vård och är en del i en serie benchmark-rapporter med utgångspunkt i databasen Kostnad Per Patient (KPP). Vården vid fyra diagnosgrupper har varit i fokus; unipolär depression, bipolära sjukdomar, ångest och psykotiska sjukdomar. Kostnaderna för vården av dessa sjukdomsgrupper skiljer sig i många fall betydligt mellan regionerna. Tillgänglig data av kostnader och kvalitet har därför ställts samman och analyserats regionalt och ett urval av de regionala analyserna finns återgivna här. Denna data tillsammans med de regionala analyserna ger bilden av att hög vårdkvalitet oftast inte innebär högre kostnader
0 kr
Artnr:
7585-725-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...