Ämnen
Inventering av befolkningsenkäter inom folkhälsoområdet 2008 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5158)
Utgivningsdag: 2008-10-31

Inventering av befolkningsenkäter inom folkhälsoområdet 2008

Info:
Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av vilka befolkningsenkäter/undersökningar som pågår inom folkhälsoområdet på nationell nivå. Det gäller både de som initieras inom den offentliga sektorn, t.ex. olika myndigheter, men även initiativ från större organisationer. Rapporten gör inte anspråk på att vara en total kartläggning av alla undersökningar inom området, men förhoppningsvis finns de största och mest framstående beskrivna i rapporten.
Artnr:
5158
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr