Ämnen
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5481)
Utgivningsdag: 2018-09-28
Serie: Interprofessionell samverkan

Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL

För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning
Info:
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan slutenvård eller vuxenakutmottagning och andra vårdenheter som har hand om patienter med astma och KOL.

Skriften är framtagen av Nationellt programråd för astma/KOL. Under 2018 gick programrådet upp i systemet för sammanhållen kunskapsstyrning,
och övergick då till att bli en nationell arbetsgrupp för astma/KOL.
0 kr
Artnr:
5481
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och an...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...