Ämnen
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5483)
Utgivningsdag:2018-09-28
Serie:Interprofessionell samverkan

Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL

För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
Info:
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter som har hand om patienter med astma och KOL.
Skriften är framtagen av Nationellt programråd för astma/KOL. Under 2018 gick programrådet upp i systemet för
sammanhållen kunskapsstyrning, och övergick då till att bli en nationell arbetsgrupp för astma/KOL.
0 kr
Artnr:
5483
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och an...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...