Ämnen
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5483)
Utgivningsdag: 2018-09-28
Serie: Interprofessionell samverkan

Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL

För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
Info:
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter som har hand om patienter med astma och KOL.
Skriften är framtagen av Nationellt programråd för astma/KOL. Under 2018 gick programrådet upp i systemet för
sammanhållen kunskapsstyrning, och övergick då till att bli en nationell arbetsgrupp för astma/KOL.
0 kr
Artnr:
5483
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och an...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...