Ämnen
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5477)
Utgivningsdag:2018-09-28
Serie:Interprofessionell samverkan

Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi

För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
Info:
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skriften är framtaget av Nationellt programråd för astma/KOL.
Under 2018 gick programrådet upp i systemet för sammanhållen kunskapsstyrning, och övergick då till att bli en
nationell arbetsgrupp för astma/KOL.
0 kr
Artnr:
5477
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och an...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr