Ämnen
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5477)
Utgivningsdag:2018-09-28
Serie:Interprofessionell samverkan

Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi

För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
Info:
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skriften är framtaget av Nationellt programråd för astma/KOL.
Under 2018 gick programrådet upp i systemet för sammanhållen kunskapsstyrning, och övergick då till att bli en
nationell arbetsgrupp för astma/KOL.
0 kr
Artnr:
5477
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och an...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla s...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?
Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsätt...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...