Ämnen
Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-799-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-799-3
Utgivningsdag:2012-05-25
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler

Info:
Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa kostnader ska fördelas. En internhyresmodell kan ge ökade incitament för besparingar, ge ett ökat kostnadsmedvetande och göra så att kostnaderna betalas av de som faktiskt får nytta av lokalerna. I den här skriften får du veta hur!

Skriften har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.
Köp 5 st eller fler för 155 kr/st
195 kr
Antal: 
Artnr:
7164-799-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
God revisionssed i kommunal verksamhet 2014
Skriften dokumenterar god revisionssed, de goda principer och föredömliga tillvägag...
150 kr
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora i...
300 kr
LOU i lokalanskaffningsprocessen
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentlige...
275 kr
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner ö...
175 kr