Ämnen

Internationella frågor

Sorteringsordning:
På gång inom EU
Hösten 2019
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperiode...
På gång inom EU
våren 2019
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

I den här utgåvan kan du bland annat läsa om f&...
På gång inom EU
Hösten 2018
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

I den här utgåvan kan du bland annat läsa om f...
EU i lokalpolitiken 2018
Det är hög tid att även öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU! För att öka möjligheterna till deltagande i...
På gång inom EU
Våren 2018
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

I den här utgåvan kan du bland annat läsa om di...
På gång inom EU
Hösten 2017
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

I den här utgåvan kan du bland annat läsa om Br...
På gång inom EU våren 2017
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
På Gång inom EU hösten 2016
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
På gång inom EU våren 2016
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
På gång inom EU
Hösten 2015
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända ? inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
Strategiska allianser för lärande och utveckling : kommuners och landstings/regioners erfarenheter av att delta i EU:s sjätte ramprogram för forskning, utveckling och demostration (RP6)
Syftet med denna studie är att ge en bild av kommuners och landstings/regioners inklusive kommunala bolags erfarenheter från medverkan i projekt inom EU:s sjätte ramprogram för f...