Ämnen

Internationella frågor

Sorteringsordning:
På gång inom EU
Våren 2018
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

I den här utgåvan kan du bland annat läsa om d...
På gång inom EU
Hösten 2017
I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

I den här utgåvan kan du bland annat läsa om B...
På gång inom EU våren 2017
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
På Gång inom EU hösten 2016
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
På gång inom EU våren 2016
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
På gång inom EU
Hösten 2015
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända - inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
I På gång inom EU hittar du information om det senaste som har hänt - och som kommer att hända ? inom EU som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting o...
EU i lokalpolitiken
En undersökning av dagordningar från kommuner, landsting och regioner. Hur stor är EU:s påverkan på svenska kommuner, landsting och regioner?Denna rapport försö...
Strategiska allianser för lärande och utveckling : kommuners och landstings/regioners erfarenheter av att delta i EU:s sjätte ramprogram för forskning, utveckling och demostration (RP6)
Syftet med denna studie är att ge en bild av kommuners och landstings/regioners inklusive kommunala bolags erfarenheter från medverkan i projekt inom EU:s sjätte ramprogram för f...