Ämnen
Inredningsplanering: en planeringsmodell för inredning i skolor och förskolor i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-501-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-501-2
Utgivningsdag:2010-03-12

Inredningsplanering: en planeringsmodell för inredning i skolor och förskolor

Info:
Den här skriften lyfter fram planeringsprocessen för inredning av skolor och förskolor samt vilka som samverkar i processen. Planeringsprocessen för inredning måste integreras tidigt i andra förändringsprocesser som kan avse förändrade arbetssätt eller lokalförändringar.

Utgångspunkten är att inredningen är en viktig stödfunktion för skolans och förskolans kärnverksamhet. Målgruppen är i första hand inredningsplanerare, skol- och barnomsorgschefer ; samt fastighetsansvariga men skriften riktar sig också till konsulter och leverantörer samt personal i förskolor och skolor.
Artnr:
7164-501-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr