Ämnen
Innovationslabb för samhällsutveckling i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-478-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-478-6
Utgivningsdag: 2017-05-31

Innovationslabb för samhällsutveckling

Info:
I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhälls¬ut-maningar¬na blir mer komplexa och budgetar pressas. Ett uttryck för denna utveckling är innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner. I skriften beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen.
Syftet med skriften är att ge en bild av utvecklingen av innovationslabb i olika delar av världen och inspirera till motsvarande utveckling i Sverige.
0 kr
Artnr:
7585-478-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr