Ämnen
Innovationsbarometern i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-744-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-744-2
Utgivningsdag: 2019-09-27

Innovationsbarometern

En enkätstudie om innovationsarbete i offentlig verksamhet
Info:
Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning om innovationsarbetet i hela den offentliga sektor. Resultaten är unika då detta är första gången som innovationsarbete i offentlig sektor undersökts i större skala. Undersökningen består av två enkäter som besvarats av drygt 1800 företrädare från kommun, region och statlig verksamhet. I rapporten redovisas bakgrunden till undersökningen, analyser och resultat. Rapporten belyser områden som samarbete, spridning, finansiering och andra centrala faktorer i framtagande av innovationer. Resultaten från Innovationsbarometern finns även publicerade på www.innovationstestet.se.
0 kr
Artnr:
7585-744-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...