Ämnen
Information till tandvårdspersonal i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5434)
Utgivningsdag:2016-11-29
Serie:Munhälsa

Information till tandvårdspersonal

Info:
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diabetes ska få en skriftlig information av sjukvårdspersonal om att de ska kontakta sin tandläkare/tandhygienist och informera att de har diabetes.

I Socialstyrelsens nya riktlinjer för diabetesvård 2015 uppmärksammas munhälsa som ett nytt och viktigt område. För att ge dessa personer med diabetes en optimal vård är det viktigt att vårdens alla delar samarbetar för att så långt som möjligt förebygga de negativa effekter som sjukdomen kan orsaka.
Artnr:
5434
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatient...
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och förä...
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påve...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ohälsosamma levnadsvanor
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetsche...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...