Ämnen
Information till tandvårdspersonal i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5434)
Utgivningsdag:2016-11-29
Serie:Munhälsa

Information till tandvårdspersonal

Info:
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diabetes ska få en skriftlig information av sjukvårdspersonal om att de ska kontakta sin tandläkare/tandhygienist och informera att de har diabetes.

I Socialstyrelsens nya riktlinjer för diabetesvård 2015 uppmärksammas munhälsa som ett nytt och viktigt område. För att ge dessa personer med diabetes en optimal vård är det viktigt att vårdens alla delar samarbetar för att så långt som möjligt förebygga de negativa effekter som sjukdomen kan orsaka.
Artnr:
5434
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatient...
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och förä...
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påve...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...