Ämnen
Information till alla? — en granskning av kommunernas information till medborgarna  2009 i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-481-7)

Information till alla? — en granskning av kommunernas information till medborgarna 2009

Info:
Allt fler söker information via datorer och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Detta gör att mängden av information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren.

Rapporten visar en ögonblicksbild av landets alla kommuners webbplatser, både starka sidor och förbättringsområden.            
Artnr:
7164-481-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...