Ämnen
Infektioner vid centrala venösa infarter - åtgärder för att förebygga i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-627-9)
ISBN-nummer: 978-91-7164-627-9
Utgivningsdag: 2011-03-10
Serie: Nationell satsning för ökad patientsäkerhet

Infektioner vid centrala venösa infarter - åtgärder för att förebygga

Info:

Infektioner som hör samman med centrala venkatetrar (CVK) är en av de vanligaste ; vårdrelaterade infektionerna. Användningen av CVK ökar generellt, inte bara på intensivvårdsavdelningar utan även på andra vårdavdelningar och i hemsjukvården. Det innebär att fler patienter riskerar att drabbas av en CVKrelaterad infektion.

I detta kunskapsunderlag återfinns åtgärder som effektivt förebygger infektioner relaterade till CVK för korttidsanvändning. Målet på nationell nivå är att halvera antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) före utgången av 2014 jämfört med den nationella mätningen av VRI hösten 2008.

Köp 50 st eller fler för 45 kr/st
Köp 100 st eller fler för 40 kr/st
50 kr
Antal: 
Artnr:
7164-627-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Läkemedelsrelaterade problem: Åtgärder för att förebygga
Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården. Dessutom ka...
50 kr
Läkemedelsfel i vårdens övergångar - åtgärder för att förebygga
Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra van...
50 kr
Undernäring - åtgärder för att förebygga
Sjukdomsrelaterad undernäring är vanlig, speciellt vid kronisk sjukdom. Problemet uppm&#...
50 kr
Postoperativa sårinfektioner - åtgärder för att förebygga
För patienten innebär det lidande och bekymmer att få en infektion. Postoperativ s&...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr