Ämnen
Idrottspolitiskt positionspapper i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5212)
Utgivningsdag:2011-04-07
Serie:Positionspapper

Idrottspolitiskt positionspapper

Info:

Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är det första i sitt slag inom idrottsområdet och antogs av förbundets styrelse juni 2010.

Målgruppen är främst förbundets styrelse, beredningar och kansli men även medlemmar, riksdag och regering, myndigheter och andra intresseorganisationer ska kunna nyttja papperet.

Här nedan finns även en komplettering till positionspappret med fokus på arena- och anläggningskrav inom elitidrotten.

0 kr
Antal: 
Artnr:
5212
Ingår i samma serie:
Samverkan med civilsamhället
I SKLs positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör ...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...