Ämnen
I väntan på ambulans : samverkan för ökad trygghet i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7099-970-8)
ISBN-nummer: 91-7099-970-8
Utgivningsdag: 2001-06-18

I väntan på ambulans : samverkan för ökad trygghet

Info:

Kommunerna ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen och landstingen för ambulanssjukvården. Det finns betydande beröringspunkter mellan dessas uppgifter. Det yttersta ändamålet för båda är att rädda liv samt att ge den enskilde trygghet. Om en olycka inträffar ska samhället snabbt ingripa med stöd och hjälp.

I en rapport framställt i samarbete mellan Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet redovisas erfarenheter från några av de kommuner och landsting som har inlett ett samarbete mellan ambulanssjukvård och räddningstjänst. Rapporten visar utvecklingen i landet och beskriver även vilka problem och möjligheter det finns i den fortsatta utvecklingen. I denna rapport konstateras att erfarenheterna huvudsakligen är positiva men att resultaten ännu inte är vetenskapligt fastställda. Det finns även flera legala tveksamheter som bör undanröjas.

Artnr:
7099-970-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr