Ämnen
Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin  med mål, uppföljning och åtgärder i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-056-8)
ISBN-nummer:91-7164-056-8
Utgivningsdag:2005-07-08
Serie:God ekonomisk hushållning

Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder

Info:

Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av nyheterna; finansiella mål, mål och riktlinjer för verksamheten samt åtgärdsplaner.

Ambitionen med skriften är att ge idéer och inspiration till hur nyheterna i lagen kan hanteras. Vår målgrupp är i första hand politiker och ansvariga tjänstemän i kommuner och landsting.

Köp 5 st eller fler för 60 kr/st
80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-056-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Ta greppet om ekonomin: plattform för handling
Förbundet har under de senaste åren gjort en rad satsningar för att hjälpa ko...
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...