Ämnen
Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin  med mål, uppföljning och åtgärder i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-056-8)
ISBN-nummer:91-7164-056-8
Utgivningsdag:2005-07-08
Serie:God ekonomisk hushållning

Hushållning i lagens namn : att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder

Info:

Med utgångspunkt från förändringar i kommunallagens ekonomikapitel diskuteras i denna skrift tillämpning och innebörd av denna lag med fokus på några av nyheterna; finansiella mål, mål och riktlinjer för verksamheten samt åtgärdsplaner.

Ambitionen med skriften är att ge idéer och inspiration till hur nyheterna i lagen kan hanteras. Vår målgrupp är i första hand politiker och ansvariga tjänstemän i kommuner och landsting.

Köp 5 st eller fler för 60 kr/st
80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-056-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Ta greppet om ekonomin: plattform för handling
Förbundet har under de senaste åren gjort en rad satsningar för att hjälpa ko...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...