Ämnen
Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning? i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-648-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-648-3
Utgivningsdag:2018-09-13

Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt
Info:
Trots lagstiftningar, som syftat till och skapat en förändrad syn på personer med funktionsnedsättning, är hälsan för denna målgrupp långtifrån den samma som för personer utan funktionsnedsättning.Det finns inte en enkel lösning på detta. Samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt måste till inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård och tandvård.
I denna skrift gör vi en historisk beskrivning, ger exempel på hur det ojämlika hälsoläget ser ut idag,lämnar förslag på förändrade arbetssätt, inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning.Skriften vänder sig till politiker, chefer och medarbetare i socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård.
0 kr
Artnr:
7585-648-3
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...