Ämnen
Hur går det för patienten med kronisk sjukdom? i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-246-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-246-1
Utgivningsdag: 2015-05-26

Hur går det för patienten med kronisk sjukdom?

Verktyg för en fördjupad uppföljning inom primärvård
Info:
SKL har i samverkan med landstingen sökt kartlägga, sammanställa och analysera centrala delar av den information kring kroniska sjukdomar inom primärvården som finns tillgänglig.

Rapporten pekar på möjligheter att med befintliga källor beskriva primärvårdens insatser för ett antal kroniska sjukdomar och de förutsättningar som finns för att utveckla uppföljningen inom detta område.

Rapporten bygger på underlag från två delprojekt som redovisas i separata underlagsrapporter.
Artnr:
7585-246-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr