Ämnen
Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?  i gruppen Kultur hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-746-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-746-6
Utgivningsdag: 2019-10-11

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas?

Diskussionsunderlag
Info:
Kultursamverkansmodellen sjösattes som en stor kulturpolitisk reform i början av 2010-talet, med syfte att bidra till de nationella kulturpolitiska målen uppnås och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Rapportens syfte är att belysa hur kultursamverkansmodellen fungerar idag med fokus på struktur och processer, samt att diskutera utvecklingsbehov och förslag till förändringar.
0 kr
Artnr:
7585-746-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...