Ämnen
Hot och våld mot förtroendevalda i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (978-91-7585-056-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-056-6
Utgivningsdag: 2014-03-31
Serie: Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hot och våld mot förtroendevalda

Info:
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att hoppa av det uppdrag som de har i kommunen, regionen och landstinget där de bor. Det kan också innebära att avståndet mellan de förtroendevalda och medborgarna blir längre.

För att få en bild av hur kommuner, regioner och landsting arbetar med att hantera hot och våld mot förtroendevalda har Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd från regeringen, tagit fram denna rapport som beskriver läget och ger exempel på hur man kan arbeta med frågan.
Artnr:
978-91-7585-056-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Digitalt hat
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdra...
Hot och hat påverkar
Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta ...
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Anmäl alltid hot, hat och våld
Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...