Ämnen
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-168-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-168-6
Utgivningsdag:2014-12-03

Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5

Info:
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att hoppa av de uppdrag som de har i kommunen, regionen eller landstinget. Möt fyra förtroendevalda som utsatts för hot, våld och trakasserier. Lär av deras erfarenheter och diskutera hur ni på ett bättre sätt kan förbereda er för det som inte ska hända.
Artnr:
7585-168-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...