Ämnen
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-168-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-168-6
Utgivningsdag: 2014-12-03
Serie: Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5

Info:
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag och att förtroendevalda väljer att hoppa av de uppdrag som de har i kommunen, regionen eller landstinget. Möt fyra förtroendevalda som utsatts för hot, våld och trakasserier. Lär av deras erfarenheter och diskutera hur ni på ett bättre sätt kan förbereda er för det som inte ska hända.
Artnr:
7585-168-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Digitalt hat
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdra...
Hot och hat påverkar
Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta ...
Hot och våld mot förtroendevalda
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Anmäl alltid hot, hat och våld
Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr