Ämnen
Hot och hat påverkar i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-659-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-659-9
Utgivningsdag:2018-11-08
Serie:Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hot och hat påverkar

Intervjuer om förtroendevaldas situation
Info:
Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta för hot och hat. Vad de ser för utmaningar och möjliga åtgärder för att hantera och förebygga hot och hat mot förtroendevalda.
Studien belyser även hur hot och hat påverkar och har påverkat de utsatta som personer, i privatlivet och i det demokratiska uppdraget. Intervjuerna med utsatta förtroendevalda i denna studie berör. Det lämnar en känsla av obehag, men också underlag för att förändra situationen till en starkare demokrati.
Förhoppningarna är att studien ska ge ökad insikt och kunskap om hur det kan upplevas att vara utsatt för hot och hat i sitt demokratiska uppdrag.
0 kr
Artnr:
7585-659-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Digitalt hat
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdra...
Hot och våld mot förtroendevalda
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...