Ämnen
Hot och hat påverkar i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-659-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-659-9
Utgivningsdag: 2018-11-08
Serie: Hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hot och hat påverkar

Intervjuer om förtroendevaldas situation
Info:
Studien presenterar erfarenheter och tankar som de intervjuade personerna har av att vara utsatta för hot och hat. Vad de ser för utmaningar och möjliga åtgärder för att hantera och förebygga hot och hat mot förtroendevalda.
Studien belyser även hur hot och hat påverkar och har påverkat de utsatta som personer, i privatlivet och i det demokratiska uppdraget. Intervjuerna med utsatta förtroendevalda i denna studie berör. Det lämnar en känsla av obehag, men också underlag för att förändra situationen till en starkare demokrati.
Förhoppningarna är att studien ska ge ökad insikt och kunskap om hur det kan upplevas att vara utsatt för hot och hat i sitt demokratiska uppdrag.
0 kr
Artnr:
7585-659-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Digitalt hat
I studien om digitalt hat och hot har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdra...
Hot och våld mot förtroendevalda
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Hot och våld mot förtroendevalda, Inspirationsskrift 5
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska s...
Anmäl alltid hot, hat och våld
Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr