Ämnen
Här slutar allmän väg : kommunerna utvecklar sitt engagemang i den enskilda väghållningen i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-228-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-228-8
Utgivningsdag:2007-02-13

Här slutar allmän väg : kommunerna utvecklar sitt engagemang i den enskilda väghållningen

Info:

Det finns i Sverige över 28 000 mil enskilda vägar, vilket är mer än dubbelt så mycket som det offentliga vägnätet. De enskilda vägarna är av stor betydelse, särskilt i glest befolkade delar av landet. De används regelbundet av minst en miljon människor.

Kommunernas engagemang i den enskilda väghållningen är frivilligt men omfattande, ungefär 400 mkr om året. Engagemanget har ökat den senaste åren, bland annat som en följd av minskade statsbidrag.

I denna skrift behandlas några av de vanligaste frågeställningarna som kommunerna ställs inför: det framtida huvudmannaskapet för dagens enskilda vägar, frågan om sovande vägföreningar och vägföreningar utan funktionärer, och hur väghållningen kan hanteras vid nyexploatering. Skriften beskriver olika vägar för kommunernas framtida engagemang. Genomgående är att innehållet bygger på exempel och erfarenheter från kommunerna – det finns nämligen ingen lagstiftning, några förordningar eller föreskrifter som reglerar området. Avsaknaden av lagstiftning är i sig en möjlighet – det finns en stor frihet att gå den väg som passar varje kommun bäst.

Köp 5 st eller fler för 125 kr/st
175 kr
Antal: 
Artnr:
7164-228-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av ford...
175 kr
Arbete på väg
En säker miljö vid vägarbeten både för de som har vägen som sin arbe...
175 kr
Parkeringshandbok
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkerin...
150 kr
Utmärkta föreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det sk...
100 kr