Ämnen
Hanteringen av riksintressen i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5244)
Utgivningsdag: 2012-01-30

Hanteringen av riksintressen

Info:
Riksintressen är områden som staten pekar ut som viktiga att bevara. De kan vara avsatta för naturvård, kommunikation, kulturvård eller energiförsörjning.
När kommunerna utarbetar sina översikts- och detaljplaner ska de ta hänsyn till riksintressena, men deras planeringsarbete försvåras ofta av att det saknas bra beskrivningar, värderande texter och tydliga avgränsningar för riksintressen.

Sveriges Kommuner och Landsting vill genom denna skrift granska processerna kring och innehållet i planeringsunderlagen för riksintressen. Vi hoppas därmed kunna bidra till att dialogen mellan kommunerna och staten förbättras och att processerna kring riksintressena utvecklas.
Artnr:
5244
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...