Ämnen
Handbok om förplanering i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-781-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-781-7
Utgivningsdag:2019-05-24

Handbok om förplanering

Bygg en gemensam bild inför budgetprocessen
Info:
I god tid innan budgetarbetet i en kommuns ”årshjul”, behöver nyckel-personer, både politiker och tjänstepersoner dela bilder av nuläget och utmaningarna de närmaste åren. Det kan handla om trender i omvärlden, om utmaningar hos medborgarna och i lokalsamhället. Men det handlar också om kommunens förmåga att möta utmaningarna. Under nära ett år har fjorton kommuner prövat att öka kvaliteten på förplanering som ett
sätt att underlätta själva budgetarbetet.
Köp 5 st eller fler för 100 kr/st
120 kr
Antal: 
Artnr:
7585-781-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...