Ämnen
Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-471-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-471-8
Utgivningsdag: 2009-12-30

Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister

Info:
Denna handbok är i första hand avsedd för den som vill starta och utveckla ett Nationellt Kvalitetsregister. Mycket av innehållet är emellertid relevant även för regionala eller lokala kvalitetsregister. Handbokens första utgåva kom 2005 efter en idé från Kompetenscentrumet EyeNet Sweden. Den nu reviderade och utökade handboken är framtagen av EyeNet Sweden på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Beslutsgruppen består av representanter för sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Artnr:
7164-471-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr