Ämnen
Handbok för godstransporter (TRAST) i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-254-0)
ISBN-nummer:978-91-7345-254-0
Serie:TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Handbok för godstransporter (TRAST)

Info:

Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är därför en naturlig ledare för en process som skapar ett mer hållbart­transportsystem för stadens godstransporter. Den här handboken stödjer en sådan process, där kommunen i samarbete med transportörer, fastighetsägare och ­näringsidkare arbetar för att uppnå gemensamma mål för stadens gods­transporter. Fokus i arbetet ligger på god tillgänglighet, men omfattar även andra viktiga aspekter som miljö och trafiksäkerhet.

Köp 5 st eller fler för 199 kr/st
Köp 10 st eller fler för 149 kr/st
249 kr
Antal: 
Artnr:
7345-254-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ...
375 kr
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...