Ämnen
Handbok för godstransporter (TRAST) i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-254-0)
ISBN-nummer: 978-91-7345-254-0
Serie: TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Handbok för godstransporter (TRAST)

Info:

Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är därför en naturlig ledare för en process som skapar ett mer hållbart­transportsystem för stadens godstransporter. Den här handboken stödjer en sådan process, där kommunen i samarbete med transportörer, fastighetsägare och ­näringsidkare arbetar för att uppnå gemensamma mål för stadens gods­transporter. Fokus i arbetet ligger på god tillgänglighet, men omfattar även andra viktiga aspekter som miljö och trafiksäkerhet.

Köp 5 st eller fler för 199 kr/st
Köp 10 st eller fler för 149 kr/st
249 kr
Antal: 
Artnr:
7345-254-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Kol-TRAST - planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ...
375 kr
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr