Ämnen
Hälsoekonomi och folkhälsoarbete i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-709-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-709-2
Utgivningsdag:2011-08-31

Hälsoekonomi och folkhälsoarbete

Info:

Folkhälsoinsatser är långsiktiga och effekterna på befolkningens hälsotillstånd blir inte synliga förrän efter relativt lång tid, medan effekterna från vårdande och rehabiliterande insatser kommer snabbt.

Rapporten ”Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete” är skriven för förtroendevalda och tjänstemän som vill veta mer om begreppet hälsoekonomi och ämnets möjligheter. Rapporten kan inspirera till att hälsoekonomiska metoder utvecklas och används i större utsträckning i kommuner, landsting och regioner.

Artnr:
7164-709-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...