Ämnen
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-514-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-514-1
Utgivningsdag: 2017-02-16

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården
Info:
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet. Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningen har genomförts i samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
0 kr
Artnr:
7585-514-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...