Ämnen
Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-138-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-138-9
Utgivningsdag:2014-08-29

Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling 2013

Info:
Rapporten redovisar statistik för verksamhet och ekonomi i landstingen och regionerna för år 2013. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.
Artnr:
7585-138-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr