Ämnen
SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5294)
Utgivningsdag:2013-05-22
Serie:Nationella kvalitetsregister

SBR Svenskt beroenderegister - nationellt kvalitetsregister

Info:

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret SBR är att möjliggöra jämförelser inom och mellan vårdenheter, organisationer och vårdkedjor samt studera effekterna av specifika och samordnade insatser för personer som behandlas inom missbruks- och beroendevård.

Artnr:
5294
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
BipoläR - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, v...
Busa - nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, v...
Kvalitetsregister ECT
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, v...
Kvalitetsstjärnan - nationell kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård
Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, v...
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...