Ämnen
Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter. Primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov. i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-104-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-104-4
Utgivningsdag: 2014-07-01

Områdesbeskrivningar av sju vårdverksamheter. Primärvårdens förutsättningar och befolkningens vårdbehov.

Info:
Lärandeprojektet Vård på lika villkor har varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som pågått mellan 2011 och 2014. Målet med projektet har varit att utveckla arbetssätt och metoder som kan främja en mer jämlik första linjens vård. Inom ramen för projektet har SKL uppdragit åt forskare vid Mälardalens högskola att göra en jämförande beskrivning av de medverkande sju vårdverksamheterna i projektet. Förhoppningen är att dessa uppgifter kan ge ökad förståelse för vilka patienter som finns i området och fungera som ett stöd i arbetet för en mer jämlik vård.
Antal: 
Artnr:
7585-104-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr