Ämnen
KPP Psykiatri 2013 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-211-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-211-9
Utgivningsdag:2015-01-12

KPP Psykiatri 2013

Info:
Rapporten visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas kostnader uppdelade per vårdform, kön, ålder och diagnosgrupp som bedrivs inom de 9 landsting som lämnar uppgifter till SKL:s nationella KPP-databas. Rapporten fokuserar på den allmänpsykiatriska vården för vuxna 2013. För 4 landsting görs även ett försök att beskriva den psykiatriska vården utifrån 5 olika episod-grupper samt en tidsserieanalys för perioden 2009-2013. Avslutningsvis presenteras uppgifter kring återinläggning av schizofrenipatienter.
Artnr:
7585-211-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...