Ämnen
Jämlikhet och hälsofrämjande. Resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-119-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-119-8
Utgivningsdag: 2014-07-01

Jämlikhet och hälsofrämjande. Resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern

Info:
Sveriges Kommuner och Landsting har under de senaste åren prioriterat att arbeta med jämlikhetsperspektivet inom hälso- och sjukvård. Denna rapport baseras på patienters och befolkningens egna upplevelser och åsikter om hälso- och sjukvården. Svaren presenteras utifrån olika jämlikhetsdimensioner som kön, ålder, utbildning och modersmål för att se om det finns systematiska skillnader mellan olika grupper.

Rapporten visar att vården inte verkar fungera lika bra för alla grupper i samhället. Att uppmärksamma och synliggöra skillnader i vården är en viktig uppgift. Rapporten kan användas som underlag till diskussion och till fortsatt arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård.
Artnr:
7585-119-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr