Ämnen
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-983-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-983-6
Utgivningsdag: 2013-09-25
Serie: Diabetes

Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård

Info:
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju framgångsfaktorer som går att se hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat i diabetesvården. Framgångsfaktorerna belyser arbetet inom olika delar av vårdorganisationen. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården, med kvalitetsutveckling, som chef eller i ett vårdteam. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorer ska kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till kvalitetsförbättringar inom diabetesvården i primärvården.
Artnr:
7164-983-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are prese...
10 kr
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- oc...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbeta...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikation...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...