Ämnen
Att mäta patientsäkerhetskulturen i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-901-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-901-0
Utgivningsdag:2013-01-29
Serie:Patientsäkerhet

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Info:

Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Med goda kunskaper i patientsäkerhetskulturfrågor i vården och genom aktivt samarbete med patienter och närstående ökar förutsättningarna för att skapa en säkrare vård.

Patientsäkerhetskulturen mäts genom enkäter. Syftet är att kartlägga styrkor och förbättringsområden. Handboken och enkäten riktar sig till hälso- och sjukvårdens sluten- och öppenvård och är en ny version av den handbok som 2008 togs fram i samarbete mellan sex landsting och Socialstyrelsen.

Köp 50 st eller fler för 198 kr/st
Köp 100 st eller fler för 176 kr/st
220 kr
Antal: 
Artnr:
7164-901-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Ibland inträffar oönskade händelser i vården som leder till en skada. Det ...
Vad kan du göra själv
Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings...
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr