Ämnen
Hälsa, arbete och kön: kompendium i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-294-3)
ISBN-nummer: 978-91-7164-294-3
Utgivningsdag: 2007-10-25

Hälsa, arbete och kön: kompendium

Info:
Detta är ett arbetsmaterial för medarbetare i kommuner och landsting som skildrar hur arbets- och livsvillkor samt hälsa ser ut för kvinnor och män i Sverige idag. Materialet är en utgångspunkt för att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhetsfrågor i vård, omsorg, behandling och bemötande. Det riktar sig till dig som medarbetare eller chef som vill komma igång med diskussioner utifrån din arbetsplats villkor och kan användas vid arbetsplatsträffar, utbildningar aoch jämställdhetsarbete. ; Kompendiet är en ny, uppdaterad version. Det kan antingen läsas som en bok eller användas som grund för urbildning och diskussion på arbetsplatsen. I kompendiet finner du även förslag till diskussionsfrågor.
Artnr:
7164-294-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr