Ämnen
Hälsa, arbete och kön: handledning i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7188-813-6)
ISBN-nummer:91-7188-813-6
Utgivningsdag:2004-11-22

Hälsa, arbete och kön: handledning

Info:
"Jämställdhet har en fundamental betydelse för mig som individ, som familjemedlem, på jobbet och i samhället. ; Hälsa, Arbete & Kön är ett arbetsmaterial för medarbetare i kommuner och landsting som skildrar hur arbets- och livsvillkor samt hälsan ser ut för kvinnor och män i Sverige i dag. Det visar också på de betydelser vi tillskriver kvinnlighet och manlighet, som vi bär med oss antingen vi vill eller inte. Materialet är en utgångspunkt för att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhetsfrågor i vård, omsorg, behandling och bemötande. Det riktar sig till dig som medarbetare eller chef som vill komma igång med diskussioner utifrån din arbetsplats villkor och kan användas vid arbetsplatsträffar, utbildningar och jämställdhetsarbete. ; Handledningen innehåller förslag på upplägg för arbetsplatsträffar, diskussionsfrågor värderingsövningar, uppföljningsprotokoll samt ordlista och fördjupningsmaterial."
20 kr
Artnr:
7188-813-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...