Ämnen
Hållbar stadsutveckling i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5208)
Utgivningsdag:2011-01-17

Hållbar stadsutveckling

Info:

Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är en uppdatering av två tidigare positionspapper dels ”Hållbar stads- och tätortsutveckling” från september 2004 och dels ”Bra luft och hållbar utveckling” (miljökvalitetsnormer för luft) från februari 2007.

Målgruppen är främst förbundets styrelse, beredningar och kansli men även medlemmar, riksdag och regering, myndigheter och andra intresseorganisationer ska kunna nyttja papperet.

Artnr:
5208
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...