Ämnen
Guldgruvan i hälso- och sjukvården förslag tillgemensam satsning 2011-2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-613-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-613-2
Utgivningsdag:2010-12-10
Serie:Översyn av de nationella kvalitetsregistren

Guldgruvan i hälso- och sjukvården förslag tillgemensam satsning 2011-2015

Info:

Sverige är det land i världen som kommit längst med att utveckla kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Det har skett tack vare engagerade registerhållare och rapporterande hälso- och sjukvårdspersonal. Det gör att Sverige har unika förutsättningar att följa upp och förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården och ha en ledande ställning inom klinisk forskning. Här finns en närmast total enighet från hälso- och sjukvården, myndigheter, den akademiska forskningen och näringsliv. Alla inser att registren ger oss stora möjligheter att göra sjukvården bättre och säkrare för patienterna. Men att användningen inte alls har utnyttjats i tillräckligt stor utsträckning.

Översynen av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling lämnar med denna rapport förslag på en gemensam satsning för att under fem år stärka de nationella kvalitetsregistren och deras användning. För hälso- och sjukvårdspersonalen att följa upp och utveckla sitt arbete, för forskning som kan ligga till grund för bättre metoder och produkter och för sjukvårdshuvudmän och andra myndigheter för att följa upp vårdens resultat. Det ska förbättra förutsättningarna för att göra hälso- och sjukvården bättre och säkrare för patienterna.

0 kr
Artnr:
7164-613-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...