Ämnen
Guldgruvan i hälso- och sjukvården förslag tillgemensam satsning 2011-2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-613-2)
ISBN-nummer: 978-91-7164-613-2
Utgivningsdag: 2010-12-10
Serie: Översyn av de nationella kvalitetsregistren

Guldgruvan i hälso- och sjukvården förslag tillgemensam satsning 2011-2015

Info:

Sverige är det land i världen som kommit längst med att utveckla kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Det har skett tack vare engagerade registerhållare och rapporterande hälso- och sjukvårdspersonal. Det gör att Sverige har unika förutsättningar att följa upp och förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvården och ha en ledande ställning inom klinisk forskning. Här finns en närmast total enighet från hälso- och sjukvården, myndigheter, den akademiska forskningen och näringsliv. Alla inser att registren ger oss stora möjligheter att göra sjukvården bättre och säkrare för patienterna. Men att användningen inte alls har utnyttjats i tillräckligt stor utsträckning.

Översynen av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling lämnar med denna rapport förslag på en gemensam satsning för att under fem år stärka de nationella kvalitetsregistren och deras användning. För hälso- och sjukvårdspersonalen att följa upp och utveckla sitt arbete, för forskning som kan ligga till grund för bättre metoder och produkter och för sjukvårdshuvudmän och andra myndigheter för att följa upp vårdens resultat. Det ska förbättra förutsättningarna för att göra hälso- och sjukvården bättre och säkrare för patienterna.

0 kr
Artnr:
7164-613-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr