Ämnen
Guide för ett för ett smart samhälle i gruppen Digitalisering hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-799-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-799-2
Utgivningsdag: 2019-12-18

Guide för ett för ett smart samhälle

Utvecklingen av Internet of Things, datahantering och digitala tjänster
Info:
Utvecklingen av det smarta samhället pågår för fullt. Men vad är det egentligen vi utvecklar och vad är viktigt att beakta och påverka i den processen? I den här guiden ges en bred introduktion kring frågeställningar som rör det smarta samhället, från de tekniska förutsättningarna till de nyttor som vi vill ska uppstå. Utgångspunkten är digitaliseringens möjligheter utifrån ett kommunalt perspektiv och hur den enskilda kommunen kan utvecklas till ett smart samhälle. Digitalisering av enskilda verksamheter som exempelvis skola och omsorg berörs i mindre utsträckning. Det smarta samhället kan innebära såväl bättre kommunal service som lägre klimatpåverkan.
0 kr
Artnr:
7585-799-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...