Ämnen
Grundläggande granskning  i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-706-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-706-0
Utgivningsdag: 2018-12-13

Grundläggande granskning

Kärnan i revisionsprocessen
Info:
Skriften ger begreppet Grundläggande granskning en djupare innebörd och förklarar vad granskningen syftar till och omfattar. Skriften vänder sig till förtroendevalda revisorer och sakkunniga i en kommun eller i en region samt i gemensamma nämnder, kommunalförbund, kommunala
företag och i finansiella samordningsförbund.

Skriften är en fördjupning av God revisionssed i kommunal verksamhet. God revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift, utan ska ses som de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som tillämpas i kommunal
revision. Så ska även denna skrift läsas.
Antal: 
Artnr:
7585-706-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Intern kontroll
Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de tjäns...
120 kr
På den säkra sidan : om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och...
100 kr