Ämnen
Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-734-4)
ISBN-nummer:978-91-7164-734-4
Utgivningsdag:2011-11-14

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

Info:
Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få liknande tillgång till välfärdstjänster och service. Lika till alla” leder dock inte till jämlikhet. Rapporter från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har visat på att utbudet inte når alla invånare på ett likvärdigt sätt.

I Göra jämlikt är att göra skillnad presenteras en modell för ökad jämlikhet i styrning och ledning. Den ska ses som ett stöd för de kommuner, landsting och regioner som utifrån det lokala självstyret har satt som mål att arbeta för ökad jämlikhet. Den handlar om hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-734-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Uppdrag jämställdhet
Genus, kön och jämställdhet - i Uppdrag jämställdhet får abstrakta b...
25 kr
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt
Skriften är en kunskapsöversikt och tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett v...
120 kr
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partne...
25 kr
Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt
Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samh...
150 kr